زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ حکمت من‌درآوردی، heaven for me but hell for other

(1) Arbitrary Wisdom – حکمت من‌درآوردی (1)

سرآغاز:‌ مدتی رسانه‌ی کوچک ما تأخیر شد و اکنون نوبتی نو در کار است. گاهی چیزهایی می‌آید که آمدن‌اش خوش و دل‌گشا است. می‌خواستم اسم این گفته‌ها را بگذارم «آیه‌های من‌درآوردی». اما به احترام کتب مقدس از تعبیر آیه استفاده نکردم. این بود که تعبیر حکمت من‌درآوردی را برگزیدم. خیلی‌هایش را ثبت نکرده‌ام. از این رو، همان‌طور که آمده بودند، رفتند. حیف! اما زین پس برخی را این‌جا خواهم نوشت. در نوبت اول چیزی می‌نویسم به زبان انگلیسی که یحتمل نه فارسی‌زبان‌ها چیزی از آن خواهند فهمید نه انگلیسی‌زبان‌ها! اما این‌که چرا می‌نویسم برمی‌گردد به همان حکمت من‌درآوردی ما در زیر سقف آسمان! اگر این سخنان حکیمانه بود بگذارید به حساب «حکمت»! و اگر مزخرف بود یا مزخرف به نظر رسید بگذارید به حساب «من‌درآوردی»! ضمنا این نوشته را امضا می‌کنم تا انگلیسی‌زبان‌ها سرقت ادبی نکنند!!

I don’t want what is heaven for me but hell for other

Hassan Mohaddesi

30 July 2011

                                                         

Advertisements