زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ فاطمه صادقی، علی شریعتی، زن

آیا شریعتی برای زن امروز ایران حرفی برای گفتن دارد؟ اعلام یک روی‌داد فرهنگی در انجمن جامعه‌شناسی ایران

گروه دین انجمن جامعه‌شناسی ایران در روز سه‌شنبه یعنی فردا 24 خرداد 1390ساعت چهار و نیم بعد از ظهر برگزار می‌کند: خانم دکتر فاطمه صادقی گیوی درباره‌ی موضوع مهم زیر سخن می‌گوید: «آیا شریعتی برای زن امروز ایران حرفی برای گفتن دارد؟» خانم صادقی اگر اشتباه نکنم دکترای علوم سیاسی است. ایشان زنی روشن‌فکر و صاحب‌نظر و دارای قلم شیوا و فکر نقادی است. مکان‌اش دانش کده‌ی علوم اجتماعی دانش‌گاه تهران واقع در بعد از پل گیشا است. اطلاعات دقیق‌تر را در این‌جا ملاحظه نمایید: http://www.isa.org.ir/news/3810

Advertisements