زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ نظریه‌ی اجتماعی دینی، همایش منطقه‌ای تفکر اجتمای و جامعه‌شناسی در خاورمیانه

نظریه‌ی اجتماعی دینی شکلی بدیل از نظریه‌ی جامعه -خبر اعلام یک روی‌داد فرهنگی

به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه برگزار می‌شود و من نیز قرار است درباره‌ي نظریه‌ی اجتماعی دینی در امروز شنبه هفتم خرداد 1390 بین ساعت دو و نیم تا چهار نیم بعد از ظهر سخن بگویم. این بحثی است که من از چند سال پیش آغاز کرده‌ام و در همایش اردی‌بهشت ماه سال 1389 که انجمن برگزار کرد، مقاله‌ی «تمایز تظریه‌ی جامعه‌شناختی و نظریه‌ی اجتماعی: راه‌حلی برای مشکله‌ی اسلامی‌سازی جامعه‌شناسی در ایران» را ارائه کردم و حالا فرصت این را خواهم یافت که فقط بر نظریه‌ی اجتماعی و نظریه‌ي اجتماعی دینی تمرکز کنم و ویژه‌گی‌های آن را مورد بحث قرار دهم. امروز هم‌چنین روزنامه‌ی شرق نیز ویژه‌نامه‌ای در همین مورد منتشر خواهد که یحتمل مطلبی از من نیز در آن منتشر خواهد شد. در روزهای آتی این نوشته را در زیر سقف آسمان نیز منتشر خواهم کرد. تا بعد

Advertisements